Hubungi Kami / Contact Us | Soalan Lazim / Frequently asked questions | Aduan/Maklum Balas / Complaints/Feedback | Peta Laman / Site Map

Permohonan Permit Perburuhan / Pengenalan

Permohonan permit perburuhan ialah permohonan yang dibuat oleh majikan bagi mendapatkan kelulusan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Terdapat sembilan (9) jenis permit yang boleh dimohon oleh pihak majikan.

Jenis-jenis permit mengikut Ordinan Buruh (Sarawak Cap.76)

Bil.

Jenis Permit

Seksyen

1.

Permit Pengecualian Daripada Sekatan Kerja Malam Bagi Pekerja-Pekerja Wanita

Seksyen 76

2.

Permit Pendahuluan Gaji

Seksyen 103

3.

Permit Kelonggaran Waktu Bekerja

Seksyen 105(2)

4.

Permit Pengumpulan Cuti Rehat Mingguan

Seksyen 105B(3)

5.

Permit Waktu Kerja Syif

Seksyen 105A(1)

6.

Permit Potongan Daripada Gaji Pekerja

Seksyen 114

7.

Permit Menyimpan Daftar Pekerja Dalam Bentuk Lain

Seksyen 59(3)

8.

Permit Bekerja Melebihi Had Kerja Lebih Masa

Seksyen 105(7)

9.

Permit Menyimpan Daftar Pekerja di Ibu Pejabat syarikat

Kaedah 4(2) Kaedah-Kaedah Buruh (Sarawak) 2009

Prosedur Permohonan Permit Perburuhan

Borang / Senarai Semak / Dokumen Berkaitan

Borang & Senarai Semak

Bil.

Tajuk Senarai Semak

Muat Turun

1.

Senarai Semak

Lampiran B1

2.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Pengecualian Daripada Sekatan Wanita Kerja Malam di bawah Seksyen 76 Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B2

3.

Borang Permohonan Permit Kelonggaran Waktu Kerja di bawah Seksyen 105(2) Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B3

4.

Borang Permohonan Utuk Mendapatkan Permit Bekerja Melebihi Had Kerja Lebih Masa Di Bawah Seksyen 105(7) Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B4

5.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Potongan Gaji Di Bawah Seksyen 114 Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B5

6.

Potongan Untuk Skim Insurans

Lampiran B5 (i)

7.

Potongan Untuk Yuran Kelab Sukan / Rekreasi

Lampiran B5(ii)

8.

Potongan Untuk Pembayaran Pendahuluan Gaji

Lampiran B5(iii)

9.

Potongan Untuk Pembelian Barangan Runcit / Jualan Di Premis Majikan

Lampiran B5(iv)

10.

Potongan Untuk Penyediaan Kemudahan Tempat Tinggal / Air & Elektrik / Makanan

Lampiran B(v)

11.

Potongan Untuk Membayar Balik Pinjaman Peribadi / Perumahan / Kenderaan / Lain-lain

Lampiran B(vi)

12.

Potongan Untuk Skim Kebajikan / Skim Persaraan Swasta

Lampiran B5(vii)

13.

Potongan Untuk Pembelian Barangan Keluaran Syarikat

Lampiran B5(viii)

14.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Pengumpulan Cuti Rehat Mingguan Di Bawah Seksyen 105B(3) Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B6

15.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Pendahuluan Gaji Di Bawah Seksyen 103 Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B7

16.

Borang Permohonan Permit Waktu Kerja Syif Di Bawah Seksyen 105A(1) Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B8

17.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Simpan Pekerja Di Ibu Pejabat Syarikat [Kaedah 4(2) Kaedah-Kaedah Buruh (Sarawak) 2009]

Lampiran B9

Penalti Kegagalan Mendapatkan Permit
Bil.

Jenis Permit

Seksyen

Kesalahan Di bawah Seksyen

Jumlah Denda

1.Permit Pengecualian Daripada Sekatan Kerja Malam Bagi Pekerja-Pekerja Wanita

Seksyen 76

Seksyen 130G

Tidak melebihi RM10,000

2.Permit Pendahuluan Gaji

Seksyen 103

Seksyen 130J(a)

Tidak melebihi RM10,000

3.Permit Kelonggaran Waktu Bekerja

Seksyen 105(2)

Seksyen 130J(i)

Tidak melebihi RM10,000

4.Permit Pengumpulan Cuti Rehat Mingguan

Seksyen 105B(3)

Seksyen 130J(b)

Tidak melebihi RM10,000

5.Permit Waktu Kerja Syif

Seksyen 105A(1)

Seksyen 130J(i)

Tidak melebihi RM10,000

6.Permit Potongan Daripada Gaji Pekerja

Seksyen 114

Seksyen 130J(e)

Tidak melebihi RM10,000

7.Permit Menyimpan Daftar Pekerja Dalam Bentuk Lain

Seksyen 59(3)

Seksyen 130E(b)

Tidak melebihi RM10,000

8.Permit Bekerja Melebihi Had Kerja Lebih Masa

Seksyen 105(7)

Seksyen 130J(i)

Tidak melebihi RM10,000

9.Permit Menyimpan Daftar Pekerja di Ibu Pejabat syarikat

Kaedah 4(2) Kaedah-Kaedah Buruh (Sarawak) 2009

Seksyen 130E(b)

Tidak melebihi RM10,000

Hubungi Kami

Sila berhubung dengan Ibu Pejabat JTK Sarawak atau Pejabat Bahagian yang terdekat dengan tempat pekerjaan.

Jika anda ada sebarang pertanyaan klik DI SINI.

Portal Rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Skip to content