Hubungi Kami / Contact Us | Soalan Lazim / Frequently asked questions | Aduan/Maklum Balas / Complaints/Feedback | Peta Laman / Site Map

Permohonan Lesen Penggajian Pekerja Bukan Pemastautin Di Bawah Seksyen 119, Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Keperluan Untuk Mendapatkan Lesen Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin

 

Majikan yang berhasrat untuk menggaji pekerja bukan pemastautin di Sarawak perlu mendapatkan Lesen Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 119 Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76).

 

Penalti

 

Majikan yang gagal memperolehi lesen berkenaan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000.00 atau enam (6) bulan penjara atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 130L, Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76).

 

Permohonan Lesen Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin

 

Majikan dikehendaki memohon dan memperolehi Lesen Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin daripada Pengarah Tenaga Kerja Sarawak. Kategori pekerja bukan pemastautin yang dilindungi di bawah Seksyen 2 Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76) ialah pekerja manual dengan tidak mengambil kira kadar gaji dan pekerja bukan manual yang menerima gaji sehingga RM2,500.00.

 

Majikan perlu mendapatkan Surat Pengesahan Laporan Pengambilan Pekerja Tempatan dari Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Sarawak terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan kecuali Permohonan Lesen Pembaharuan bagi jawatan seperti berikut:

 

  1. Pekerja Am di Sektor Pertanian; dan
  2. Pekerja Mahir di Sektor Refleksologi.

 

(Permohonan Pembaharuan untuk kedua-dua jawatan ini boleh terus dikemukakan ke Pejabat Tenaga Kerja yang terdekat dengan tempat pekerjaan.)

 

Majikan juga perlu memastikan bahawa gaji yang ditawarkan kepada pekerja bukan pemastautin yang dipohon setara dengan jawatan dan tidak kurang dari kadar gaji minima yang sedang berkuatkuasa. Disamping itu, pekerja yang dipohon hendaklah memiliki kelayakan atau pengalaman yang tidak kurang daripada kriteria yang ditetapkan dalam iklan jawatan kosong. Selain itu majikan perlu mematuhi peruntukan undang-undang perburuhan yang sedang berkuatkuasa.

 

Semua permohonan hendaklah dikemukakan dalam talian melalui Monitoring System of Employment of Non Sarawakian (MSEN) di pautan @  www.msen3.sarawak.gov.my.

Jenis-Jenis Permohonan
1. Permohonan Surat Kelulusan Secara Dasar (AP)

Majikan perlu memohon Surat Kelulusan Secara Dasar (Letter of Approval in Principle) (AP) terlebih dahulu sebelum permohonan Lesen Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin dapat dipertimbangkan. AP merupakan suatu Surat Kelulusan Secara Dasar yang menetapkan bilangan pekerja mengikut jawatan dan negara sumber yang dibenarkan untuk dibawa masuk bekerja di Sarawak.

2. Permohonan Lesen Baharu Di Bawah AP

Majikan yang diluluskan AP perlu memohon untuk mendapatkan Lesen Baharu di bawah AP. Lesen ini mengandungi maklumat nama, nombor passport, jantina, pekerjaan dan negara asal pekerja bukan pemastautin. Tempoh Luput Lesen adalah seperti berikut:

 
a) 1 tahun bagi Sektor Pembinaan dan Refleksologi; dan
b) 2 tahun bagi Sektor-sektor lain.

3. Permohonan Pembaharuan Lesen

Majikan boleh mengemukakan permohonan untuk memperbaharui lesen yang akan tamat tempoh (dalam tempoh 60 hari sebelum tarikh luput lesen) sekiranya belum ada pengganti di kalangan pekerja tempatan dan masih terdapat tugas yang perlu dilaksanakan. Pembaharuan ini tertakluk kepada tempoh penggajian yang dibenarkan di Sarawak.

4. Permohonan Lesen Gantian

Majikan dibenarkan memohon Gantian Lesen Baharu Bawah AP sekiranya pekerja berkenaan tidak dapat dibawa masuk ke Sarawak.

Hubungi Kami

Sila berhubung dengan Ibu Pejabat JTK Sarawak atau Pejabat Bahagian yang terdekat dengan tempat pekerjaan.

Jika anda ada sebarang pertanyaan klik DI SINI.

Portal Rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Skip to content