Hubungi Kami / Contact Us | Soalan Lazim / Frequently asked questions | Aduan/Maklum Balas / Complaints/Feedback | Peta Laman / Site Map

Tuntutan Kes Buruh

Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76) memberi kuasa kepada Pengarah untuk menyelesaikan pertikaian di antara pekerja dan majikan berkaitan pembayaran gaji dan bayaran tunai yang lain melalui sebuah Tribunal yang dikenali sebagai Mahkamah Buruh. Pegawai-pegawai yang diberi kuasa akan mendengar dan memutuskan pertikaian antara pekerja dengan majikan.

Prosedur Memfailkan Tuntutan Kes Buruh

Hadir sendiri dan beri kenyataan bersumpah di hadapan Pegawai untuk merekod tuntutan serta mengemukakan dokumen-dokumen / maklumat-maklumat penting:-

  1. Nama dan alamat surat menyurat pengadu.
  2. Kad Pengenalan atau passport / dokumen perjalanan bagi pekerja asing.
  3. Nama dan alamat majikan.
  4. Surat perlantikan dan kontrak perkhidmatan.
  5. Butiran pendapatan dan penyata gaji.
  6. Jenis dan pengiraan untuk jumlah yang dituntut.
  7. Sekiranya tuntutan bersama (joint claim), surat kebenaran tuntutan bersama hendaklah dilengkapkan dan ditandatangani oleh semua yang menuntut; dan
  8. Surat penamatan / pemberhentian kerja (jika ada).
Pihak Yang Boleh Membuat Tuntutan Kes Buruh

Jenis Tuntutan

Seksyen

Pekerja

(a)     Gaji atau apa-apa bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan, sebarang peruntukan di bawah akta/kaedah-kaedah buruh.

 

(b)     Mengesahkan atau mengenepikan apa-apa keputusan di bawah S.14(1). Kes hendaklah difailkan dalam tempoh 60 hari dari tarikh keputusan.

Seksyen 8A

Labour Ordinance (Sarawak Cap.76)

Pekerja di bawah Jadual Seksyen 2 subseksyen (2)

(a)     Gaji atau apa-apa bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan.

Seksyen 8C

Labour Ordinance (Sarawak Cap.76)

Pekerja yang upahnya melebihi RM2500 tetapi tidak melebihi RM5000

Seksyen

Pekerja

Jenis Tuntutan

Seksyen 8D

Labour Ordinance (Sarawak Cap.76)

Pekerja di bawah Jadual Seksyen 2 subseksyen (2)

Gaji ganti notis bagi pekerja di mana kontrak perkhidmatan itu ditamatkan tanpa notis, atau jika notis itu diberi, tanpa menunggu tamat notis itu
Prosedur Pengendalian Tuntutan Kes Buruh

Hubungi Kami

Sila berhubung dengan Ibu Pejabat JTK Sarawak atau Pejabat Bahagian yang terdekat dengan tempat pekerjaan.

Jika anda ada sebarang pertanyaan klik DI SINI.

Sila klik SINI untuk semak status aduan buruh yang telah dibuat.

Portal Rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Skip to content