Hubungi Kami / Contact Us | Soalan Lazim / Frequently asked questions | Aduan/Maklum Balas / Complaints/Feedback | Peta Laman / Site Map

Kewajipan Pemberitahuan Tempat Pekerjaan Baharu di bawah seksyen 60A Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Majikan adalah diwajibkan untuk melaporkan dan mengemukakan maklumat berkaitan tempat pekerjaan baharu seperti kehendak Sekyen 60A, Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76) dalam tempoh 90 hari dari tarikh:-

 

i. Permulaan operasi / Perniagaan;
ii. Pengambilalihan Perniagaan;
iii. Pertukaran nama atau lokasi perniagaan.

Maklumat Pemberitahuan Tempat Pekerjaan Baharu

Bagi tujuan tersebut, majikan dikehendaki untuk memberikan maklumat-maklumat seperti berikut :


  • Nama yang didaftarkan, alamat dan jenis perniagaan;
  • Nama pengurus atau orang yang bertanggungjawab;
  • Kategori dan jumlah pekerja yang digajikan

Majikan hendaklah memberikan notis makluman kepada Jabatan Tenaga Kerja Sarawak secara bertulis atau mengisi Borang JTKSWK60A

Pihak Yang Perlu Memberitahu Tempat Pekerjaan Baharu

Mana-mana orang atau majikan yang bercadang :

 

  • Untuk menjalankan apa-apa perusahaan pertanian, perhutanan atau kegiatan perusahaan atau mana-mana perbadanan di mana apa-apa perdagangan dijalankan ; atau
  • Untuk mengambil alih atau memulakan perniagaan dalam perusahaan atau perbadanan ; atau
  • Untuk menukar nama atau lokasi sesuatu perusahaan atau perbadanan.
Prosedur Pemberitahuan Tempat Pekerjaan Baharu

Borang / Senarai Semak / Dokumen Berkaitan

Bil.

Tajuk Borang

Keterangan Borang

Muat Turun Borang

1.

JTKSWK 60A

Borang yang boleh digunakan untuk memberitahu tempat pekerjaan yang baharu

Borang JTKSWK60A

Hubungi Kami

Sila berhubung dengan Ibu Pejabat JTK Sarawak atau Pejabat Bahagian yang terdekat dengan tempat pekerjaan.

Jika anda ada sebarang pertanyaan klik DI SINI.

Portal Rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Skip to content