Hubungi Kami / Contact Us | Soalan Lazim / Frequently asked questions | Aduan/Maklum Balas / Complaints/Feedback | Peta Laman / Site Map

Agensi Pekerjaan Swasta (APS) bermaksud suatu pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016 (Akta 777) dan diberikan lesen di bawah Akta ini untuk menjalankan aktiviti merekrut.

 

Adalah menjadi kewajipan kepada APS untuk mendapatkan lesen melalui Jabatan Tenaga Kerja Sarawak sebelum menjalankan aktiviti merekrut. Kategori lesen yang perlu dipohon adalah bergantung kepada jenis aktiviti perekrutan yang ingin dijalankan dan butiran bagi setiap kategori lesen adalah seperti jadual berikut:
 

Bil.

Kategori Lesen

Modal Berbayar

Wang Jaminan

Wang Jaminan untuk menubuhkan cawangan baharu

1

Lesen A –Untuk penempatan pekerjaan bagi pencari kerja di dalam Malaysia

RM50,000.00

 RM5,000.00

 RM5,000.00

2

Lesen B – Untuk penempatan pekerjaan bagi pencari kerja di dalam dan di luar Malaysia, dan pekhidmatan domestik asing di dalam Malaysia

RM100,000.00

RM100,000.00

 RM30,000.00

3

Lesen C – Untuk penempatan pekerjaan bagi pencari kerja di dalam dan di luar Malaysia, dan pekerja bukan warganegara di dalam Malaysia

RM250,000.00

RM250,000.00

RM100,000.00

Garis Panduan Berhubung Prosedur Perlesenan Di Bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246) Di Sarawak
Borang Dan Senarai Semak Bagi Permohonan Berkaitan Agensi Pekerjaan Swasta (APS)

Agensi Pekerjaan Swasta. Kami memberi panduan dan penerangan lengkap mengenai syarat dan cara-cara permohonan sesuatu lesen baru, pembaharuan lesen, penubuhan cawangan, pertukaran kategori lesen, dokumen pengenalan diri dan lain-lain permohonan berkaitan. Kami juga memberi panduan dan penerangan lengkap mengenai pengurusan dan tanggungjawab agensi pekerjaan swasta yang berdaftar.

Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Lesen Baharu Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 1

Borang Permohonan Lesen Baharu Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

3

Surat Akuan

Surat Akuan Bersumpah

Muat Turun

Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 2

Borang Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Permohonan Lesen Penubuhan Cawangan Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Lesen Penubuhan Cawangan Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 3

Borang Permohonan Lesen Penubuhan Cawangan Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

3

Surat Akuan

Surat Akuan Bersumpah

Muat Turun

Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 4

Borang Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 5

Borang Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Pekerja Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Dokumen Pengenalan Diri

Muat Turun

2

Borang 6

Borang Permohonan Dokumen Pengenalan Diri

Muat Turun

Permohonan Pemulangan Wang Jaminan

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Pemulangan Wang Jaminan

Muat Turun

2

Borang 7

Borang Permohonan Pemulangan Wang Jaminan

Muat Turun

Permohonan Pertukaran Maklumat (Pengarah) Agensi Pekerjaan Swasta
Bil. Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

 1Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Pertukaran Maklumat (Pengarah) Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Permohonan Pertukaran Maklumat (Premis) Agensi Pekerjaan Swasta
Bil.Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

 1 Senarai Semak

Senarai Semak Pertukaran Maklumat (Premis) Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Laporan Bulanan dan Akuan Penerimaan Pekerja

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Borang 8

Rekod Pendaftaran Pencari Kerja, Penempatan dan rekod Fi Dipungut

Muat Turun

2

Borang 9

Rekod Pendaftaran Majikan, Penempatan dan Rekod Fi Dipungut

Muat Turun

3

Borang 10

Rekod Kekosongan Pekerjaan

Muat Turun

4

Borang 11

Akuan Penerimaan Pekerja Oleh Majikan

Muat Turun

Permohonan Penutupan Agensi Pekerjaan Swasta dan Tuntutan Balik Bon Tunai (Akta 246 Pindaan 2005)

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Tuntutan Balik Bon Tunai Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Bon

Bon Ganti Rugi

Muat Turun

3

Surat Sumpah

Surat Sumpah

Muat Turun

Format Wang Jaminan Dalam Bentuk Jaminan Bank (Bank Guarantee)

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Format Jaminan Bank (Bank Guarantee)

Format Jaminan Bank (Bank Guarantee)

Muat Turun

Senarai Nama Agensi Pekerjaan Swasta Di Negeri Sarawak
Portal Rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Skip to content