Hubungi Kami / Contact Us | Soalan Lazim / Frequently asked questions | Aduan/Maklum Balas / Complaints/Feedback | Peta Laman / Site Map

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk perisian enkripsi digunakan untuk melindungi data yang diberikan kepada kami dan standard keselamatan yang ketat dikekalkan untuk mencegah akses tanpa kebenaran. Keselamatan Penyimpanan, Semua penyimpanan elektronik dan penghantaran data peribadi dijamin selamat dan disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai.

Portal Rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Skip to content