Hubungi Kami / Contact Us | Soalan Lazim / Frequently asked questions | Aduan/Maklum Balas / Complaints/Feedback | Peta Laman / Site Map

FUNGSI PENGURUSAN

 • Menyelaras pengurusan kewangan dan akaun JTK Sarawak.
 • Mengurus dan menyelenggara aset jabatan.
 • Mengurus dan menyelaras hal ehwal pentadbiran, perkhidmatan dan sumber manusia di JTK Sarawak.

FUNGSI OPERASI

 • Pemeriksaan berkanun.
 • Siasatan aduan perburuhan.
 • Perbicaraan tuntutan di mahkamah buruh.
 • Konsultasi dan khidmat nasihat perburuhan.
 • Kompaun dan pendakwaan.
 • Pentadbiran agensi pekerjaan swasta.
 • Pengeluaran permit perburuhan.
 • Lesen untuk penggajian pekerja bukan pemastautin.
 • Pencegahan dan penguatkuasaan aktiviti pemerdagangan orang dan penyeludupan migran terutamanya buruh paksa dan buruh kanak-kanak.
 • Operasi penguatkuasaan.
Portal Rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Skip to content