Hubungi Kami / Contact Us | Soalan Lazim / Frequently asked questions | Aduan/Maklum Balas / Complaints/Feedback | Peta Laman / Site Map

1. Kewajipan Pemberitahuan Tempat Pekerjaan Baharu

1.  Borang JTKSWK60A – Borang notis makluman kepada JTK.

2. Urusan Pemberhentian Pekerja
3. Borang-Borang Permohonan Permit Perburuhan

Borang & Senarai Semak

Bil.

Tajuk Senarai Semak

Muat Turun

1.

Senarai Semak

Lampiran B1

2.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Pengecualian Daripada Sekatan Wanita Kerja Malam di bawah Seksyen 76 Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B2

3.

Borang Permohonan Permit Kelonggaran Waktu Kerja di bawah Seksyen 105(2) Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B3

4.

Borang Permohonan Utuk Mendapatkan Permit Bekerja Melebihi Had Kerja Lebih Masa Di Bawah Seksyen 105(7) Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B4

5.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Potongan Gaji Di Bawah Seksyen 114 Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B5

6.

Potongan Untuk Skim Insurans

Lampiran B5 (i)

7.

Potongan Untuk Yuran Kelab Sukan / Rekreasi

Lampiran B5(ii)

8.

Potongan Untuk Pembayaran Pendahuluan Gaji

Lampiran B5(iii)

9.

Potongan Untuk Pembelian Barangan Runcit / Jualan Di Premis Majikan

Lampiran B5(iv)

10.

Potongan Untuk Penyediaan Kemudahan Tempat Tinggal / Air & Elektrik / Makanan

Lampiran B(v)

11.

Potongan Untuk Membayar Balik Pinjaman Peribadi/ Perumahan/ Kenderaan/ Lain-lain

Lampiran B(vi)

12.

Potongan Untuk Skim Kebajikan/ Skim Persaraan Swasta

Lampiran B5(vii)

13.

Potongan Untuk Pembelian Barangan Keluaran Syarikat

Lampiran B5(viii)

14.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Pengumpulan Cuti Rehat Mingguan Di Bawah Seksyen 105B(3) Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B6

15.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Pendahuluan Gaji Di Bawah Seksyen 103 Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B7

16.

Borang Permohonan Permit Waktu Kerja Syif Di Bawah Seksyen 105A(1) Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Lampiran B8

17.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Simpan Pekerja Di Ibu Pejabat Syarikat [Kaedah 4(2) Kaedah-Kaedah Buruh (Sarawak) 2009]

Lampiran B9

5. Permohonan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Agensi Pekerjaan Swasta. Kami memberi panduan dan penerangan lengkap mengenai syarat dan cara-cara permohonan sesuatu lesen baru, pembaharuan lesen, penubuhan cawangan, pertukaran kategori lesen, dokumen pengenalan diri dan lain-lain permohonan berkaitan. Kami juga memberi panduan dan penerangan lengkap mengenai pengurusan dan tanggungjawab agensi pekerjaan swasta yang berdaftar.

Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Lesen Baharu Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 1

Borang Permohonan Lesen Baharu Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

3

Surat Akuan

Surat Akuan Bersumpah

Muat Turun

Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 2

Borang Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Permohonan Lesen Penubuhan Cawangan Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Lesen Penubuhan Cawangan Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 3

Borang Permohonan Lesen Penubuhan Cawangan Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

3

Surat Akuan

Surat Akuan Bersumpah

Muat Turun

Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 4

Borang Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Borang 5

Borang Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Pekerja Agensi Pekerjaan Swasta

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Dokumen Pengenalan Diri

Muat Turun

2

Borang 6

Borang Permohonan Dokumen Pengenalan Diri

Muat Turun

Permohonan Pemulangan Wang Jaminan

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Pemulangan Wang Jaminan

Muat Turun

2

Borang 7

Borang Permohonan Pemulangan Wang Jaminan

Muat Turun

Permohonan Pertukaran Maklumat (Pengarah) Agensi Pekerjaan Swasta
Bil. Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

 1Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Pertukaran Maklumat (Pengarah) Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Permohonan Pertukaran Maklumat (Premis) Agensi Pekerjaan Swasta
Bil.Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

 1 Senarai Semak

Senarai Semak Pertukaran Maklumat (Premis) Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

Laporan Bulanan dan Akuan Penerimaan Pekerja

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Borang 8

Rekod Pendaftaran Pencari Kerja, Penempatan dan rekod Fi Dipungut

Muat Turun

2

Borang 9

Rekod Pendaftaran Majikan, Penempatan dan Rekod Fi Dipungut

Muat Turun

3

Borang 10

Rekod Kekosongan Pekerjaan

Muat Turun

4

Borang 11

Akuan Penerimaan Pekerja Oleh Majikan

Muat Turun

Permohonan Penutupan Agensi Pekerjaan Swasta dan Tuntutan Balik Bon Tunai (Akta 246 Pindaan 2005)

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Senarai Semak

Senarai Semak Tuntutan Balik Bon Tunai Agensi Pekerjaan Swasta

Muat Turun

2

Bon

Bon Ganti Rugi

Muat Turun

3

Surat Sumpah

Surat Sumpah

Muat Turun

Format Wang Jaminan Dalam Bentuk Jaminan Bank (Bank Guarantee)

Bil.

Jenis Borang / Dokumen Diperlukan

Keterangan Borang / Keterangan Dokumen

Muat Turun

1

Format Jaminan Bank (Bank Guarantee)

Format Jaminan Bank (Bank Guarantee)

Muat Turun

6. Aduan Perburuhan

Bil.

Tajuk Borang

Keterangan Borang

Muat Turun Borang

1.

Aduan Buruh

Borang yang digunakan untuk merekod aduan buruh.

Muat Turun

7. Ordinan / Akta / Kaedah / Warta

1.  Warta Perintah Gaji Minimum 2022.

2. Ordinan Buruh Sarawak boleh didapati di Ibu Pejabat atau Pejabat Bahagian JTK Sarawak yang berdekatan dengan anda.

 

Portal Rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Skip to content