Tuntutan Pampasan Pekerja

Panduan Tuntutan Pampasan Pekerja

a) Melaporkan kemalangan yang menimpa pekerjanya dalam tempoh 10 hari dari tarikh kemalangan kepada Pesuruhjaya Pampasan Pekerja di Pejabat Tenaga Kerja yang terdekat (Seksyen 13, Akta Pampasan Pekerja 1952).

b) Mendepositkan wang pampasan pekerja bagi kes kemalangan maut kepada Pesuruhajaya Pampasan Pekerja yang akan menjalankan pembahagian wang pampasan tersebut kepada orang-orang tanggungan si mati (Seksyen 10, Akta Pampasan Pekerja 1952).

Terms & ConditionsPrivacy PolicySecurity PolicyCopyright Notice

©2019 All Right Reserved, Department of Labour Sarawak JTKSWK Portal - Best Viewed 1366x 768 Resolution with Google Chrome and Mozilla Firefox 17.0.1
Last Updated On: 27/05/2022