Permohonan Permit Perburuhan

Permohonan Permit Perburuhan / Pengenalan

Permohonan permit perburuhan ialah permohonan yang dibuat oleh majikan bagi mendapatkan kelulusan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Terdapat sembilan (9) jenis permit yang boleh dimohon oleh pihak majikan.

Terms & ConditionsPrivacy PolicySecurity PolicyCopyright Notice

©2019 All Right Reserved, Department of Labour Sarawak JTKSWK Portal - Best Viewed 1366x 768 Resolution with Google Chrome and Mozilla Firefox 17.0.1
Last Updated On: 15/04/2024