Kewajipan Pemberitahuan Tempat Pekerjaan Baharu di bawah seksyen 60A Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

Majikan adalah diwajibkan untuk melaporkan dan mengemukakan maklumat berkaitan tempat pekerjaan baharu seperti kehendak Sekyen 60A, Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76) dalam tempoh 90 hari dari tarikh:-

(i) permulaan operasi / perniagaan;
(ii) pengambilalihan perniagaan;
(iii) pertukaran nama atau lokasi perniagaan.

Terms & ConditionsPrivacy PolicySecurity PolicyCopyright Notice

©2019 All Right Reserved, Department of Labour Sarawak JTKSWK Portal - Best Viewed 1366x 768 Resolution with Google Chrome and Mozilla Firefox 17.0.1
Last Updated On: 15/04/2024