VISI, MISI & OBJEKTIF

Jabatan Tenaga Kerja Sarawak sentiasa bertekad untuk mencapai:
VISI

VISI

Peneraju standard piawaian pengurusan perburuhan dan penguatkuasaan perundangan perburuhan negara.

MISI

MISI

Memperkasakan sistem pengurusan perburuhan dan penguatkuasaan perundangan perburuhan bagi memastikan hak asasi dan kepentingan masyarakat industri dijamin terpelihara.

OBJEKTIF

OBJEKTIF

  • Memelihara hak dan tahap kebajikan warga pekerja serta memajukan kepentingan pihak majikan dengan saranan pematuhan standard undang-undang perburuhan.;
  • Menggalakkan suasana perburuhan yang kondusif di antara warga pekerja dan pihak majikan bagi menjamin kesejahteraan sosio-ekonomi negara.;
  • Memperkasakan sistem pengurusan perburuhan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan Jabatan; dan
  • Memampankan daya saing sektor ekonomi dan masyarakat industri untuk menghadapi cabaran masa hadapan dan era teknologi terbaru.
Terms & ConditionsPrivacy PolicySecurity PolicyCopyright Notice

©2019 All Right Reserved, Department of Labour Sarawak JTKSWK Portal - Best Viewed 1366x 768 Resolution with Google Chrome and Mozilla Firefox 17.0.1
Last Updated On: 27/02/2024