Seksyen 60A Ordinan Buruh (SARAWAK BAB 76)

Borang JTKSWK 60A hendaklah dilengkapkan oleh mana-mana orang atau majikan yang bercadang untuk menjalankan apa-apa perusahaan yang berasaskan pertanian, perkayuan atau industri di mana perdagangan, pekerjaan atau perniagaan dijalankan. Borang ini hendaklah dikemukakan ke Pejabat Tenaga Kerja terdekat dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh operasi perniagaan  tersebut. Selain daripada itu borang ini juga perlu dikemukakan bilamana berlaku proses pengambilalihan, penukaran nama atau perubahan lokasi perusahaan atau perniagaan. Kegagalan berbuat demikian adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 130E Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76).

>> Borang JTKSWK 60A (Versi MS Words)

>> Borang JTKSWK 60A (Versi pdf)


<< Kembali