Permohonan Skim Bantuan Galakan Perniagaan Orang Kelainan Upaya (SBGP-OKU)

Perkhidmatan ini terbuka kepada golongan orang kelainan upaya (OKU) yang menjalankan perniagaan dan berkeinginan untuk mengembangkan perniagaannya.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

BORANG-BORANG YANG DIPERLUKAN

Jenis borang yang diperlukan ialah:

Borang Permohonan SBGP-OKU (dalam format PDF)
Borang Permohonan SBGP-OKU (dalam format MS Words)

Syarat Permohonan

(Senarai semak permohonan SBGP-OKU) (dalam format PDF)
(Senarai semak permohonan SBGP-OKU) (dalam format MS Words)


Maklumat lanjut

Ketua Bahagian Standard Perburuhan
Tel : 082- 242261


<< Kembali