APS

Agensi Pekerjaan Swasta. Kami memberi panduan dan penerangan lengkap mengenai syarat dan cara-cara permohonan sesuatu lesen baru, pembaharuan lesen, endorsan, pertukaran premis, perubahan nama dan lain-lain status agensi. Kami juga memberi panduan dan penerangan lengkap mengenai pengurusan dan tanggungjawab agensi pekerjaan swasta yang berdaftar.