APS

Agensi Pekerjaan Swasta. Kami memberi panduan dan penerangan lengkap mengenai syarat dan cara-cara permohonan sesuatu lesen baru, pembaharuan lesen, penubuhan cawangan, pertukaran kategori lesen, dokumen pengenalan diri dan lain-lain permohonan berkaitan. Kami juga memberi panduan dan penerangan lengkap mengenai pengurusan dan tanggungjawab agensi pekerjaan swasta yang berdaftar.

>> Arahan Pengarah Tenaga Kerja Sarawak:

>> Senarai Nama Agensi Pekerjaan Swasta Yang Masih Dalam Tempoh Sah Lesen Di Sarawak

>> Panduan Permohonan Penutupan Agensi Pekerjaan Swasta dan Tuntutan Bon Tunai:

>> Surat Akuan Sumpah bagi Permohonan Lesen Baharu dan Permohonan Penubuhan Cawangan: