Piagam Pelanggan

Jabatan Tenaga Kerja Sarawak berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi memenuhi keperluan pelanggannya seperti berikut:-

 1. Aduan Buruh:
  • Aduan Buruh akan disiasat dan diselesaikan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh aduan diterima.
 2. Kes Buruh
  • Membicara dan memutuskan setiap kes tuntutan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh tuntutan difailkan.
 3. Tuntutan Pampasan Pekerja:
  • Mengeluarkan taksiran pampasan pekerja bagi:-
   1. Kes Hilang Upaya Sementara (HUS)
    • Taksiran dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
   2. Kes Hilang Upaya Separa Kekal dan Hilang Upaya Kekal
    • Taksiran dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
   3. Kes Maut
    • Taksiran dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
 4. Lesen Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin:
  1. Surat Kelulusan Secara Dasar
   • Mengeluarkan keputusan bagi permohonan Surat Kelulusan Secara Dasar (AP) dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh mesyuarat jawatankuasa lokalisasi.
  2. Lesen Baru dan Gantian
   • Lesen Baru dan Gantian akan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
  3. Lesen Pembaharuan
   • Lesen Pembaharuan akan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 5. Permit Perburuhan:
  • Permohonan permit perburuhan akan diberi keputusan dalam tempoh dua puluh lapan (28) hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 6. Aduan Awam:
  • Memberi maklumbalas berkaitan aduan awam dalam tempoh 3 hari bekerja selepas aduan lengkap diterima.