Fungsi Jabatan

 1. Penggubal Dasar Perburuhan / Penasihat
  1. Menggubal dasar-dasar perburuhan dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia.
  2. Menasihat pihak yang berkenaan berkaitan perundangan-perundangan buruh dan hal-hal perburuhan di Sarawak.
 2. Pentadbiran dan Penguatkuasaan
  1. Menguatkuasakan undang-undang perburuhan.
  2. Memberi pertimbangan dan keputusan atas permohonan lesen dan permit perburuhan.
 3. Perkhidmatan Pekerjaan
  1. Pendaftaran dan penempatan pencari kerja.
  2. Bimbingan kerjaya.