Perintah Gaji Minimum 2016

Perintah Gaji Minimum 2016 telah diwartakan pada 29 April 2016 dan akan mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2016. Untuk makluman, semua Perintah Gaji Minimum 2012 yang sedia ada, akan terbatal mulai 1 Julai 2016. Sekiranya memerlukan sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai Perintah Gaji Minimum 2016, sila hubungi 03-88865156 atau layari Portal Gaji Minimum: http://minimumwages.mohr.gov.my